Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

29
Feb
Gepost door Julie Zonneveld

Duurzaamheidscriteria Post-2020

Gepubliceerd op 29 februari 2016

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Het nieuwste advies ‘Duurzaamheidscriteria Post-2020’ van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa biedt concrete handvatten voor een actieplan om te bevorderen dat een groeiende hoeveelheid biomassa duurzaam wordt geproduceerd, verwerkt en ingezet.

Het kabinet heeft onlangs in de “Visie Biomassa 2030” bevestigd dat het “blijft inzetten op verduurzaming van productie en toepassing van biomassa.” Daarom is een integraal duurzaamheidskader voor alle grondstoffen van belang, aldus het kabinet. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) ondersteunt dit uitgangspunt van harte.

Borging van duurzaamheid

Duurzaamheidseisen gelden nu niet voor alle typen eindgebruik, wat leidt tot verdringingseffecten en een ongelijk speelveld in de markt. Ook ontbreken in de huidige Europese kaders (de RED) eisen op zaken als bodem, water en sociale omstandigheden, en zijn er slechts minimale eisen rondom borging van duurzaamheid. Een nieuwe benadering is urgent. Ontbossing en aantasting van natuur en biodiversiteit gaan immers in rap tempo door, evenals de achteruitgang van bodems en zoetwatervoorraden.

Business case

Het bedrijfsleven ziet de urgentie en wil verduurzamen, zoals vele initiatieven laten zien. Keer op keer blijkt echter de business case voor duurzame productie moeilijk te zijn. De Commissie Corbey rijkt het kabinet in dit nieuwste advies een concreet actieplan aan om voortvarend in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders tot uitvoering te brengen. Kern is dat duurzaamheid onderdeel moet worden van reguliere productie.

Ambitieus actieplan

Het actieplan zou ten minste de volgende zes acties moeten bevatten:

 1. Definieer binnen de EU een minimum duurzaamheidsstandaard die op alle productie van biomassa van toepassing kan zijn en zorg voor een goede borging, en bepleit dit ook binnen de EU;
 2. Introduceer een mechanisme van continue verbetering;
 3. Zet in op Duurzame Biomassaregio’s als alternatief voor en aanvulling op certificeringssystemen;
 4. Zet in op duurzame productieketens waarbij duurzaamheid onderdeel is van specificaties en normeringen;
 5. Promoot en bevorder als overheid dat het ‘marktaandeel’ van duurzaam geproduceerde biomassa vergroot wordt;
 6. Bevorder ketenoptimalisatie bij productie en gebruik van duurzame biomassa.

Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is in 2009 ingesteld door het ministerie van I&M en wordt daarnaast ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.  De commissieleden vertegenwoordigen wetenschap, NGO’s (milieu, natuur, sociaal) en bedrijven (elektriciteit, (bio)brandstoffen, voedsel, chemie, landbouw, hout). Voor een overzicht van de leden en verder informatie over de commissie zie www.corbey.nl.

Contact

Voor nadere informatie of als u naar aanleiding van dit advies interesse heeft in een (achtergrond)artikel of een interview met voorzitter Dorette Corbey, neemt u dan gerust contact op met Voxx Communicatie-adviseurs, Merlijn Wessels, mwessels@voxx,nl, 020-427 44 33

Het complete advies en twee achtergrondstudies die aan het advies ten grondslag liggen zijn hier te downloaden.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Interdepartementaal Programma BioBased Economy
  Interdepartementaal Programma BioBased Economy
  Het Interdepartementaal Programma BioBased Economy heeft de coördinatie- en regiefunctie binnen de overheid op het terrein van biomassa over de gehele waardeketen, met behoud van politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers. De ambitie van het IPBBE is zorgen dat Nederland leidend wordt en blijft in Europa op het gebied van de biobased economy. De opgave van het IPBBE is om de biobased systeeminnovatie te versnellen waarin Nederland een leidend positie inneemt, waarbij het benadrukken van een strategische aanpak, zowel in Nederland, Europa als in de wereld, cruciaal is.

  Adresgegevens
  Rijnstraat 50, Den Haag

  Website
  www.biobasedeconomy.nl/

  Toegevoegd door
  Marten Hamelink


  Naar de volledige kaart

 • The Dutch Biorefinery Cluster
  The Dutch Biorefinery Cluster
  De partners in het Dutch Biorefinery Cluster verwerken reeds decennia-lang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Deze tot nu toe onafhankelijke 'groene' ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk de kringlopen sluiten. The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa. Betrokken organisaties: Crown Van Gelder Cosun Avebe Productschap Akkerbouw FrieslandCampina VNCI Courage Kenniscentrum Papier & Karton

  Adresgegevens
  Postbus 424, Groningen

  Website
  http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/

  Toegevoegd door
  The-Dutch-Biorefinery-Cluster


  Naar de volledige kaart

 • KeyGene
  KeyGene
  KeyGene is a molecular genetics R&D company with a primary focus on 6F crop improvement (Food, Feed, Fiber, Fuel, Flowers and Fun crops). KeyGene delivers sustainable molecular genetic responses to the world’s need for stability in the yield, quality and health of crops. KeyGene assists breeding companies by providing cutting edge breeding technology and trait improvement platforms for their own crop development.

  Adresgegevens
  Agro Business Park 90 , Wageningen

  Website
  http://www.keygene.com/home/index.php

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • DLV Plant BV
  DLV Plant BV
  DLV Plant zoekt oplossingen om de organische reststoffen op landbouwbedrijven te gebruiken voor de energievoorziening, organische stofvoorziening en mineralenmanagement

  Adresgegevens
  lireweg 5c, nieuw vennep

  Website
  www.dlvplant.nl

  Toegevoegd door
  rik


  Naar de volledige kaart

 • Faay Vianen BV
  Faay Vianen BV
  Faay is gespecialiseerd in de productie van milieuvriendelijke, scheidingswanden met een kern van vlas en plafondsystemen met uitzonderlijke eigenschappen. Unieke eigenschappen van de milieuvriendelijke vlasschevenplaten zijn: hernieuwbare grondstof, licht gewicht en toch optimale stabiliteit, draagt bij aan brandvertraging, hoge isolatie- en dB-waarden en heeft een homogene kwaliteit.

  Adresgegevens
  mijlweg 3, vianen

  Website
  www.faay.nl

  Toegevoegd door
  marchoek


  Naar de volledige kaart

 • Hanze Wetlands
  Hanze Wetlands
  De oogst van biomassa in natte gebieden en het verwaarden van de biomassa. Daarnaast produceren wij machines om dat te realiseren.

  Adresgegevens
  Eerste Industrieweg 16, , 9902AM Appingedam

  Website
  www.hanzewetlands.com

  Toegevoegd door
  Arnold


  Naar de volledige kaart

 • Feed Innovation Services
  Feed Innovation Services
  Onderzoek en productontwikkeling in de diervoeder / agrofood sector

  Adresgegevens
  6703 BW, Wageningen

  Website
  www.feed-innovation.com

  Toegevoegd door
  feedinnovationservices


  Naar de volledige kaart

 • BioSolar Cells
  BioSolar Cells
  BioSolar Cells is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarin onderzoek wordt gedaan naar het optimaliseren van het fotosynthese proces in micro-organismen, planten en artificiële systemen. Het onderzoek zal o.a. leiden tot verbeterde algen en cyano-bacteriën voor de productie van brandstoffen en chemicaliën, tot verhoogde productie van voedselgewassen en tot het ontwikkelen van een nieuw type zonnecel: het Kunstmatige Blad. Het BioSolar Cells consortium bestaat momenteel uit 8 Nederlandse universiteiten en 30 nationale en internationale bedrijven. Het onderzoekbudget van BioSolar cells bedraagt op dit moment ruim 43 miljoen euro, waarvan 25 miljoen afkomstig van het ministerie van ELI.

  Adresgegevens
  Droevendaalsesteeg 1, Wageningen

  Website
  www.biosolarcells.nl

  Toegevoegd door
  René


  Naar de volledige kaart

 • PEFC Nederland
  PEFC Nederland
  Nederlandse vertegenwoordiging van het wereldwijde systeem voor duurzaam bosbeheer PEFC (www.pefc.org ) duurzaam beheerd bos levert niet niet alleen duurzaam hout en papier ,maar ook grondstof voor duurzame energie en bio chemicals

  Adresgegevens
  Kokermolen 11 3994 DG, Houten

  Website
  www.pefcnederland.nl

  Toegevoegd door
  kees


  Naar de volledige kaart