Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

29
Feb
Gepost door Julie Zonneveld

Duurzaamheidscriteria Post-2020

Gepubliceerd op 29 februari 2016

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Het nieuwste advies ‘Duurzaamheidscriteria Post-2020’ van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa biedt concrete handvatten voor een actieplan om te bevorderen dat een groeiende hoeveelheid biomassa duurzaam wordt geproduceerd, verwerkt en ingezet.

Het kabinet heeft onlangs in de “Visie Biomassa 2030” bevestigd dat het “blijft inzetten op verduurzaming van productie en toepassing van biomassa.” Daarom is een integraal duurzaamheidskader voor alle grondstoffen van belang, aldus het kabinet. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) ondersteunt dit uitgangspunt van harte.

Borging van duurzaamheid

Duurzaamheidseisen gelden nu niet voor alle typen eindgebruik, wat leidt tot verdringingseffecten en een ongelijk speelveld in de markt. Ook ontbreken in de huidige Europese kaders (de RED) eisen op zaken als bodem, water en sociale omstandigheden, en zijn er slechts minimale eisen rondom borging van duurzaamheid. Een nieuwe benadering is urgent. Ontbossing en aantasting van natuur en biodiversiteit gaan immers in rap tempo door, evenals de achteruitgang van bodems en zoetwatervoorraden.

Business case

Het bedrijfsleven ziet de urgentie en wil verduurzamen, zoals vele initiatieven laten zien. Keer op keer blijkt echter de business case voor duurzame productie moeilijk te zijn. De Commissie Corbey rijkt het kabinet in dit nieuwste advies een concreet actieplan aan om voortvarend in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders tot uitvoering te brengen. Kern is dat duurzaamheid onderdeel moet worden van reguliere productie.

Ambitieus actieplan

Het actieplan zou ten minste de volgende zes acties moeten bevatten:

 1. Definieer binnen de EU een minimum duurzaamheidsstandaard die op alle productie van biomassa van toepassing kan zijn en zorg voor een goede borging, en bepleit dit ook binnen de EU;
 2. Introduceer een mechanisme van continue verbetering;
 3. Zet in op Duurzame Biomassaregio’s als alternatief voor en aanvulling op certificeringssystemen;
 4. Zet in op duurzame productieketens waarbij duurzaamheid onderdeel is van specificaties en normeringen;
 5. Promoot en bevorder als overheid dat het ‘marktaandeel’ van duurzaam geproduceerde biomassa vergroot wordt;
 6. Bevorder ketenoptimalisatie bij productie en gebruik van duurzame biomassa.

Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is in 2009 ingesteld door het ministerie van I&M en wordt daarnaast ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.  De commissieleden vertegenwoordigen wetenschap, NGO’s (milieu, natuur, sociaal) en bedrijven (elektriciteit, (bio)brandstoffen, voedsel, chemie, landbouw, hout). Voor een overzicht van de leden en verder informatie over de commissie zie www.corbey.nl.

Contact

Voor nadere informatie of als u naar aanleiding van dit advies interesse heeft in een (achtergrond)artikel of een interview met voorzitter Dorette Corbey, neemt u dan gerust contact op met Voxx Communicatie-adviseurs, Merlijn Wessels, mwessels@voxx,nl, 020-427 44 33

Het complete advies en twee achtergrondstudies die aan het advies ten grondslag liggen zijn hier te downloaden.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • PRISNA B.V.
  PRISNA B.V.
  Extraction, isolation, purification and chemical analysis of natural compounds.

  Adresgegevens
  J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden

  Website
  www.prisna.nl

  Toegevoegd door
  Karel


  Naar de volledige kaart

 • TCEGofour BV
  TCEGofour BV
  TCE Gofour is een internationale organisatie die 'groene'producten en diensten wereldwijd ontwikkelt en verkoopt. De producten en diensten worden met name door industrieën, zoals defensie, luchtvaart, automobiel, scheepvaart en de bouw toegepast. Hierbij gaat het om producten die zorgen voor minder uitstoot, minder brandstofverbruik, minder onderhoud en meer vermogen.

  Adresgegevens
  veenstraat, Stadskanaal


  Toegevoegd door
  pmvanderklok


  Naar de volledige kaart

 • Geurtz Group
  Geurtz Group
  U wilt uw bedrijf duurzamer maken, waarde halen uit afval of reststromen in uw bedrijf, lokaal energie opwekken of zelfs uw wagenpark laten rijden op vloeibaar biogas. Wij geven no-nosense advies gericht op de implementatie, de kosten maar vooral ook de opbrengsten. Wij hebben het netwerk om u te begeleiden van idee tot realisatie. We promoten geen eigen technologie maar weten voor elk bedrijf de juiste winstgevende oplossing te vinden.

  Adresgegevens
  herelsestraat, heerle

  Website
  www.geurtzgroup.com

  Toegevoegd door
  Jaap


  Naar de volledige kaart

 • BioSolar Cells
  BioSolar Cells
  BioSolar Cells is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarin onderzoek wordt gedaan naar het optimaliseren van het fotosynthese proces in micro-organismen, planten en artificiële systemen. Het onderzoek zal o.a. leiden tot verbeterde algen en cyano-bacteriën voor de productie van brandstoffen en chemicaliën, tot verhoogde productie van voedselgewassen en tot het ontwikkelen van een nieuw type zonnecel: het Kunstmatige Blad. Het BioSolar Cells consortium bestaat momenteel uit 8 Nederlandse universiteiten en 30 nationale en internationale bedrijven. Het onderzoekbudget van BioSolar cells bedraagt op dit moment ruim 43 miljoen euro, waarvan 25 miljoen afkomstig van het ministerie van ELI.

  Adresgegevens
  Droevendaalsesteeg 1, Wageningen

  Website
  www.biosolarcells.nl

  Toegevoegd door
  René


  Naar de volledige kaart

 • Pantanova BV
  Pantanova BV
  Projectorganisatie voor schaalvergroting van de Nederlandse vezelhennepketen.

  Adresgegevens
  3065PG, ROTTERDAM

  Website
  http://pantanova.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Suiker Unie Vierverlaten
  Suiker Unie Vierverlaten
  De productie van biogas uit reststromen. Dit biogas wordt opgewerkt naar groen gas van aardgaskwaliteit. In totaal kunnen we met de methaanreactoren en de biovergistinginstallatie 12,5 miljoen m³ gas van aardgaskwaliteit aanbieden aan het openbare gasnet. Dit is goed voor de jaarlijkse gasbehoefte van 9.000 huishoudens.

  Adresgegevens
  Fabriekslaan 12, Groningen

  Website
  http://www.suikerunie.nl/Duurzaamheid-Klimaat-en-Energie.aspx

  Toegevoegd door
  Suiker-Unie-Vierverlaten


  Naar de volledige kaart

 • Biobased Packaging Innovations
  Biobased Packaging Innovations
  Informatie & Expo Centre voor biobased retailverpakkingen en adviesbureau. Verbinden vraag en aanbod, kennis delen en biobased innovaties in de verpakkingsmarkt versnellen.

  Adresgegevens
  Diemerparklaan 25 , Amsterdam

  Website
  www.biobasedpackaging.nl

  Toegevoegd door
  greenserendipity


  Naar de volledige kaart

 • IPSS Engineering BV
  IPSS Engineering BV
  IPSS Engineering biedt innovatieve totaaloplossingen voor uw bio-based productieproces en/of installatie; •Ontwikkelen van het proces in de onderzoeksfase tot en met het geoptimaliseerde proces in de productie-installatie; •Het ontwerpen van lab-, pilot- en productie-installaties van onderzoeksfase tot en met constructie; •Ondersteuning op het gebied van procestechnologie, procesontwerp/techniek, elektrische en instrumentele en mechanische technologie; •Optimalisatie van productieproces c.q. installatie op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en beperking van de afvalstromen

  Adresgegevens
  Bronland 12T, Wageningen

  Website
  www.ipss.nl

  Toegevoegd door
  ggerritsenipss-nl


  Naar de volledige kaart

 • Centre of Expertise Biobased Economy Avans/HZ
  Centre of Expertise Biobased Economy Avans/HZ
  Brede Hogescholen met vanaf 2013 een door het Ministerie van OCW erkend Centre of Expertise Biobased Economy

  Adresgegevens
  Lovensdijkstraat 61, Breda

  Website
  www.coebbe.nl

  Toegevoegd door
  jaosch


  Naar de volledige kaart