Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

26
Apr
Gepost door Redactie

Better Biomass: nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’-certificaat

Gepubliceerd op 26 april 2015

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken, heten voortaan ‘Better Biomass’. Vooruitlopend op de publicatie van de herziene versie van NTA 8080, de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa, is het bijbehorende certificatiesysteem in een nieuw jasje gestoken.

De nieuwe naam Better Biomass met bijbehorende huisstijl en logo is de eerste stap in het opfrissen van het certificatiesysteem. Bedrijven die het Better Biomass certificaat behaald hebben, tonen hiermee aan dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot onder meer de reductie van broeikasgassen, biodiversiteit, milieu, welzijn en welvaart.

Actualisering

Er wordt op dit moment gewerkt aan de actualisering van de duurzaamheidscriteria in NTA 8080 en het bijbehorende certificatieschema NTA 8081. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid, zodat naast duurzaamheid van biomassa van bio-energie ook de toepassing in biobased producten wordt meegenomen. Ook recente thema’s, waaronder koolstofschuld, indirect landgebruiksverandering (ILUC) en cascadering van biomassa zijn hierbij in beschouwing genomen. Publicatie van het vernieuwde certificatiesysteem wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar.
NEN begeleidt dit proces als onafhankelijk beheerder van certificatieschema’s. Certificatie gebeurt door certificerende instellingen die bij het systeem zijn aangesloten.

Internationaal duurzaamheidscertificaat

Better Biomass is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa en binnenkort ook biobased producten.
Het certificatiesysteem is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Ook wordt NTA 8080 genoemd in relatie tot duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa als onderdeel van het Energieakkoord.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de vernieuwde website: www.betterbiomass.com.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 295, e-mail info@betterbiomass.com.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Compakboard Heerenveen bv
  Compakboard Heerenveen bv
  Bedrijf dat medium- en hardboards produceert. Grondstof is stro. De lijm is 100% formaldehyde vrij. Platen zijn geschikt voor diverse toepassingen.

  Adresgegevens
  Komeet 3, Heerenveen

  Website
  www.compakboard.com

  Toegevoegd door
  Geert


  Naar de volledige kaart

 • Procede Biomass BV
  Procede Biomass BV
  Onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe technologieën voor energie uit biomassa

  Adresgegevens
  vlierstraat 111, Enschede

  Website
  www.procede.nl

  Toegevoegd door
  jaapkoppejan


  Naar de volledige kaart

 • BKC bv
  BKC bv
  BKC is gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu. Innovatief en creatief is wat BKC kenmerkt. Sinds enkele jaren plant BKC miscanthus (olifantsgras). Dit wordt gebruikt als basis voor bio-energie en voor de productie van papier.

  Adresgegevens
  Nano 7, Zevenaar

  Website
  www.bkcbv.nl

  Toegevoegd door
  bkcbv


  Naar de volledige kaart

 • TKI Gas
  TKI Gas
  TKI Gas is een van de vijf topconsortia voor Kennis en lnnovatie van de Topsector Energie. Het TKI Gas pakt verschillende zaken in onderlinge samenhang op: verduurzaming van het gasgebouw via groen gas en waterstof, het gassysteem als facilitator voor het sterk variërende aanbod van wind en zon, gas als schone vervanger van milieubelastende brandstoffen in de mobiliteit en gas als motor van onze economie. Ook werkt het TKI Gas aan het slimmer produceren en toepassen van gas en aan innovaties in efficiency in de hele energiemix.

  Adresgegevens
  Groen van Prinstererlaan 37, AMERSFOORT

  Website
  http://topsectorenergie.nl/gas/

  Toegevoegd door
  tkigas


  Naar de volledige kaart

 • Tertium
  Tertium
  Tertium is een bureau voor publieksbijeenkomsten, strategische communicatie en onderzoek. Wij betrekken de burger bij complexe toekomstgerichte thema’s zoals duurzaamheid en de Biobased Economy. Wij organiseren publieksbijeenkomsten, leiden brainstorms en expertsessies, geven strategisch advies, doen onderzoek en begeleiden het mediatraject. Tertium is lid van BE-Basic, een internationaal consortium van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van de duurzame chemie.

  Adresgegevens
  1092GC, Amsterdam

  Website
  www.tertium.nl

  Toegevoegd door
  Michiel


  Naar de volledige kaart

 • Kruidenier
  Kruidenier
  Kruidenier werkt samen met partijen, van boer tot afnemer. We stellen randvoorwaarden voor ecologische doelen. We onderzoeken milieueffecten en hoe we deze kunnen voorkomen of beperken. In het MVO beleid van Kruidenier is de verduurzaming van producten en diensten vanuit de historie vanzelfsprekend. In 2008 zijn onderwerpen als biodiversiteit, Cradle to Cradle (C2C), CO2-compensatie en duurzame mobiliteit ook in het beleid van Kruidenier opgenomen. En we gaan verder. We richten ons in 2011op het doorvoeren van en het beter meetbaar, dus aantoonbaar maken van het beleid. Milieu, grondstoffen, energie en emissies De activiteiten van Kruidenier hebben invloed op het milieu. Kruidenier spant zich in om de negatieve impact op het milieu te verkleinen door middel van een integrale aanpak. We maken vanaf 2001 gebruik van "geïntegreerd systeem voor product milieu zorg" (GSPMZ). Het doel is niet alleen om de milieueffecten te verkleinen, maar ook deze meetbaar en aantoonbaar te maken. De productie van food en non-food en het leveren van diensten hebben nu eenmaal gevolgen voor lucht, water en bodemkwaliteit en vooral ook de biodiversiteit. Daar werken wij aan.

  Adresgegevens
  Sluisjesdijk 111, Rotterdam

  Website
  http://www.kruidenier.nl/duurzaam/people-planet-profit/

  Toegevoegd door
  Kruidenier


  Naar de volledige kaart

 • NEN
  NEN
  Normalisatie vindt plaats op drie niveaus: * Nationaal heeft een werkgroep onder begeleiding van NEN een duurzaamheidsnorm opgesteld op basis van de Cramer criteria (ook wel bekend als NTA 8080). * Europees worden normen ontwikkeld als instrument voor de implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. NEN voert het secretariaat van de technische commissie die deze normen ontwikkeld. * Internationaal is normalisatie opgestart om tot mondiale normen voor duurzaam geproduceerde biomassa te komen. Om aan te tonen dat de biomassa die wordt gebruikt voor energietoepassingen ook duurzaam geproduceerd is, kunnen organisaties zich laten certificeren. Het certificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat desbetreffende organisatie volgens de opgestelde duurzaamheidseisen produceert. Onder NEN Schemabeheer is een certificatieschema opgesteld met de spelregels voor certificatie tegen de bovengenoemde NTA 8080. Ook dit schema wordt internationaal weggezet, aangezien een belangrijk deel van de biomassa voor de Nederlandse markt zal moeten worden geïmporteerd

  Adresgegevens
  Vlinderweg 6, Delft

  Website
  http://www.nen.nl/web/Energie/Duurzame-biomassa.htm

  Toegevoegd door
  NEN


  Naar de volledige kaart

 • Thomas Consulting
  Thomas Consulting
  B2B advies op het gebied van MVO, duurzaamheid en Socially Responsible Investments. Specialisatie in Food & Agribusiness; ook werkzaam voor universiteiten.

  Adresgegevens
  Groenstraat 139/155, Tilburg

  Website
  www.thomas-consulting.nl

  Toegevoegd door
  karin


  Naar de volledige kaart

 • Bumaga BV
  Bumaga BV
  Bumaga BV is een 10% dochterbedrijf van Kenniscentrum Papier en Karton. Bumaga richt zich op de implementatie van innovatieve procesunits voor de papier- en kartonproductie en het commercialiseren van nieuwe toepassingen van papier en karton.

  Adresgegevens
  IJsselburcht 3, Arnhem

  Website
  www.bumaga.nl

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart