Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

9
Feb
Gepost door Redactie

Attero eerste producent van groene stroom uit aantoonbaar duurzame biomassa

Gepubliceerd op 9 februari 2015

Voor het eerst zijn Garanties van Oorsprong (GvO’s) op de markt gekomen voor elektriciteit uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Met GvO’s kunnen bedrijven aantonen dat hun energie is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De afvalenergiecentrale van Attero in Wijster heeft als eerste GvO’s van CertiQ mogen ontvangen voor het opwekken van groene stroom uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Hiermee toont Attero aan dat de gebruikte biomassa van duurzame herkomst is.

In september vorig jaar ontving Attero het NTA 8080-certificaat voor het omzetten van reststromen in groene elektriciteit door verbranding. Ook heeft Attero in 2011 als eerste bedrijf in Nederland NTA 8080-certificaten ontvangen voor zijn gasvormige biomassa waaruit het bedrijf op diverse locaties groen gas produceert.

“Wij tonen hiermee aan dat Attero serieus werkt aan het vergroenen en verduurzamen van zijn productieprocessen, naast het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. De behaalde GVO’s zijn hier het concrete bewijs van” – Marcel Daemen, directeur Afvalenergiecentrales Attero

“Eindverbruikers hechten steeds meer waarde aan inzicht in de herkomst van de energie die zij verbruiken. Met duurzaamheidsinformatie op een Garantie van Oorsprong versterken wij de transparantie over de hele keten van bron tot verbruik.” – Jan van der Lee, CertiQ

Attero

Wij richten ons op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval en de productie van duurzame energie uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, willen wij steeds méér uit reststromen halen. Als marktleider in de verwerking van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval verwerkt Attero meer dan 3 miljoen ton in Nederland. Attero heeft ruim 750 medewerkers in dienst. Waterland Private Equity Investments is eigenaar van Attero.

CertiQ

CertiQ, dochter van TenneT TSO B.V., certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

NTA 8080

NTA 8080 is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Bedrijven die het certificaat behaald hebben, tonen aan dat zij voldoen aan de NTA 8080-eisen, waaronder de reductie van broeikasgassen, concurrentie met voedselvoorziening of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieueisen en socio-economische eisen.
NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EC). Ook wordt NTA 8080 expliciet genoemd als duurzaamheidseis voor biomassa in het recent afgesloten Energieakkoord.

Meer informatie

Meer informatie over NTA 8080 kunt u vinden op www.nen.nl/nta8080.
Of u kunt contact opnemen met Harmen Willemse, NEN Energie, telefoon (015) 2 690 295, e-mail nta8080@nen.nl.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

Wetenschappelijke experts uit binnen- en buitenland bespreken vanuit verschillende invalshoeken het ...

Voor het eerst zijn Garanties van Oorsprong (GvO's) op de markt gekomen voor elektriciteit uit N...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Celes Energy
  Celes Energy
  Celes Energy is een handelsonderneming gespecialiseerd in het leveren van biobrandstoffen. Wij geloven dat energie pas echt duurzaam is als de processen voorafgaand aan het genereren van de energie duurzaam worden beheerd. Middels zorgvuldig geselecteerde business partners zijn wij in staat om onze klanten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten die tegelijkertijd een optimale reductie van de ecologische voetafdruk garanderen. Daarnaast stimuleren wij een evenwicht tussen het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie en het toepassen van biomassa voor andere hoogwaardige toepassingen door te zorgen voor constante beschikbaarheid van grondstoffen door middel van duurzaam beheer en samenwerking met andere industrieën.

  Adresgegevens
  Beeningerstraat, Rotterdam

  Website
  www.celesenergy.com

  Toegevoegd door
  Mark


  Naar de volledige kaart

 • Thiecon|SW bv
  Thiecon|SW bv
  ontwikkeling en realisatie van innovatieve concepten op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid

  Adresgegevens
  Laagerfseweg, Woudenberg


  Toegevoegd door
  johan


  Naar de volledige kaart

 • Dyadic Nederland BV
  Dyadic Nederland BV
  Dyadic Netherlands is a subsidiary of Dyadic International Inc. with headquarters in Jupiter, Florida, USA. Dyadic International has manufactured and sold enzymes for the textiles, animal feed, starch, and food industries since 1994. Dyadic's global market reach and manufacturing capabilities enable it to market and sell enzymes to customers in more than 35 countries. Dyadic Netherlands represents the R&D centre of Dyadic International. Its facilities are located in Wageningen, The Netherlands. Amongst others the company develops strains of the fungus Myceliophthora thermophila – or C1 – to rapidly discover and express genes and to manufacture the enzymes encoded by those genes, using C1 as the host organism

  Adresgegevens
  Nieuwe Kanaal 7S, 6709PA, Wageningen

  Website
  www.dyadic.nl

  Toegevoegd door
  dyadicnederland


  Naar de volledige kaart

 • Bio Energiecentrale Limburg
  Bio Energiecentrale Limburg
  Productie van Biogas, CO2 en mestkorrels uit diverse soorten mest. Productiecapaciteit 400.00 ton/y Op dit moment zitten wij in de periode van de vergunningenaanvraag

  Adresgegevens
  Groesbeeksewg 11, 6585 KE Mook

  Website
  in ontwikkeling

  Toegevoegd door
  john


  Naar de volledige kaart

 • Nettenergy BV
  Nettenergy BV
  Producent van mobiele pyrolyse installaties om biochar, pyrolyse olie, houtazijn en houtgas lokaal te produceren.

  Adresgegevens
  Torenpad 48, Boskoop

  Website
  www.nettenergy.com

  Toegevoegd door
  nettenergy


  Naar de volledige kaart

 • Knibbelberg B.V.
  Knibbelberg B.V.
  Mede eigenaar in diverse duurzame projecten. Zoals Eco-comfort Animal Bedding B.V. en wij zijn een mestverwerking aan het opstarten. Wij zijn altijd op zoek naar producten die toe te passen zijn in de landbouw of andere grondstoffen.

  Adresgegevens
  Knibbelweg 5, Doornspijk

  Website
  www.bergfourage.nl

  Toegevoegd door
  fourage01


  Naar de volledige kaart

 • Wageningen UR Food and Biobased Research
  Wageningen UR Food and Biobased Research
  Biobased Products, part of Wageningen UR In Biobased Products doen 75 medewerkers onderzoek en ontwikkelingswerk voor de effectieve, rendabele en duurzame productie van hoogwaardige chemicaliën, materialen en energiedragers uit biomassa (groene grondstoffen). Biobased products levert technologisch innovatieve R&D en services voor de transitie naar een Biobased Economy. In Biobased products werken we samen met het bedrijfsleven aan doorbraken in de productie van innovatieve high performance materialen, -chemicaliën en -processen op basis van biomassa. De gezamenlijke expertises van het Biobased products kunnen rendabele oplossingen aandragen voor elke stap in de productie van deze biobased products Ambitie Biobased products heeft de ambitie om, vanuit Wageningen UR in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en andere onderzoeksinstituten, een leidende rol te nemen bij de technologische ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de Biobased Economy.

  Adresgegevens
  Bornse Weilanden 9, Wageningen

  Website
  http://www.biobasedproducts.wur.nl/NL/

  Toegevoegd door
  Wageningen-UR-Food-and-Biobased-Research


  Naar de volledige kaart

 • Van Hall Larenstein, Hogeschool
  Van Hall Larenstein, Hogeschool
  De grootste Groene Hogeschool van Nederland, onderdeel van Wageningen UR. Via Lectoraat Biobased Economy onderdeel van Center of Ecellence Biobased Economy.

  Adresgegevens
  Agora 1, Leeuwarden


  Toegevoegd door
  Jan


  Naar de volledige kaart

 • Bio-energiecluster Oost Nederland
  Bio-energiecluster Oost Nederland
  Het bio-energiecluster Oost-Nederland is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Zij wil - als maatschappelijke samenwerkingspartner - de overheid bijstaan bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen, op het gebied van bio-energie. Ze heeft zich daarvoor gecommitteerd in een convenant met de provincie Overijssel. Daarnaast wil het cluster haar sterke positie op het gebied van technologieontwikkeling verder uitbouwen. Hiermee denkt ze een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de economische- en internationale kennispositie van bio-energie partijen in Oost-Nederland met positieve effecten voor de werkgelegenheid

  Adresgegevens
  Postbus 835, Enschede

  Website
  http://www.bioenergieclusteroostnederland.nl

  Toegevoegd door
  Bio-energiecluster-Oost-Nederland


  Naar de volledige kaart