Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

25
Nov
Gepost door Redactie

Bedrijven waarderen biomassa op in project Meer Uit Groen (MUG)

Gepubliceerd op 25 november 2014

Groenafval uit Greenport Boskoop en Waddinxveen opwaarderen tot nieuwe en nuttige producten waardoor afval waarde krijgt. Dat is de uitdaging die zes MKB-bedrijven zijn aangegaan met het project Meer Uit Groen (MUG). De bedrijven onderzoeken de haalbaarheid van een experimentele installatie die geschikt is om van laagwaardige biomassa om te zetten naar nieuwe grondstoffen en de productie van duurzame energie.

Het project MUG is een initiatief van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling in Waddinxveen. Projectpartners zijn F&H Crone uit Moordrecht, Verkade Klimaat uit Wateringen, NettEnergy uit Boskoop, DLV Plant en Ekodorp uit Alphen aan de Rijn. Het project krijgt financiële ondersteuning via de subsidieregeling Clusterprojecten van provincie Zuid-Holland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en wordt begeleid door DLV Plant en Haute Equipe.

In de regio Waddinxveen/Boskoop is veel biomassa voorhanden zoals bedrijfsafval van kwekerijen en onder meer slib en waterplanten uit de waterrijke omgeving. Deze biomassa bevat een hoog vochtgehalte en door de lage calorische waarde gezien als afval. MUG moet daar verandering in gaan brengen zodat biomassa geen kostenpost meer is voor de gemeenschap, maar een opbrengstpost.

Verschillende conversietechnieken

De projectpartners hebben ieder ervaring met verschillende conversietechnieken zoals vergisting, compostering, pyrolyse en verbranding. Vanuit hun eigen expertise en technologie onderzoeken de bedrijven de haalbaarheid om één installatie te realiseren die geschikt is om meerdere kwaliteiten laagwaardige biomassa te verwerken tot hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie. Te denken valt aan bijvoorbeeld bioraffinage-producten (gas en olie) en biokunstmeststoffen die weer in de boomkwekerij gebruikt kunnen worden. De essentie is dat de installatie volledig kan draaien op energie die afkomstig is van de biomassa zelf en dat de restwarmte kan worden aangewend voor toepassing in nieuwbouwwijken, glastuinbouwbedrijven en publieke instellingen in de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Deze gemeenten ondersteunen het project.

Om meerde materialen in één installatie te verwerken, moeten een aantal problemen worden opgelost die afhankelijk zijn van de aard van de biomassa. Hiervoor worden de afzonderlijke conversietechnieken eerst geoptimaliseerd. De op te lossen problemen zijn het al genoemde hoge vochtgehalte in de biomassa. Een ander probleem is de chemische samenstelling van het materiaal. Het project MUG loopt tot en met 2105. Mocht dit project slagen dan is er sprake van een doorbraakinnovatie met een grote maatschappelijke meerwaarde. Ofwel uit iets kleins kan iets heel groots groeien: van MUG een olifant maken. Dat is de uitdaging.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

De hele uitzending van het RTL7 programma Doe maar duurzaam van 14 januari jl is besteed aan biobase...

Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn de transitie-agenda's aangeboden aan de opstellers v...

De website www.biobasedeconomy.nl wordt - onder redactie van de TKI-BBE - vernieuwd. In de tussentij...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • The Dutch Biorefinery Cluster
  The Dutch Biorefinery Cluster
  De partners in het Dutch Biorefinery Cluster verwerken reeds decennia-lang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Deze tot nu toe onafhankelijke 'groene' ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk de kringlopen sluiten. The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa. Betrokken organisaties: Crown Van Gelder Cosun Avebe Productschap Akkerbouw FrieslandCampina VNCI Courage Kenniscentrum Papier & Karton

  Adresgegevens
  Postbus 424, Groningen

  Website
  http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/

  Toegevoegd door
  The-Dutch-Biorefinery-Cluster


  Naar de volledige kaart

 • Haynest
  Haynest
  Haynest is een 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal. Haynest is door de natuur geïnspireerd en wordt gemaakt van natuurlijke vezels en binders. Haynest is ontworpen volgens de cradle-to-cradle filosofie. Het maakt uitsluitend gebruik van organische reststromen. Het hoofdbestanddeel (berm)gras wordt na het maaien aan de zon gedroogd. Als verpakkingsmateriaal is het geschikt voor de bescherming van huishoudelijke apparaten, meubels en voedingsproducten. Een 100% biobased product.

  Adresgegevens
  Van Thienenlaan 5a, Eindhoven

  Website
  http://www.haynest.com

  Toegevoegd door
  Haynest


  Naar de volledige kaart

 • Triple Benefit
  Triple Benefit
  Projectmanagement duurzame procesverbetering.

  Adresgegevens
  De Braakweg 12A, Enschede


  Toegevoegd door
  Rik


  Naar de volledige kaart

 • Natural Plastics
  Natural Plastics
  Natural Plastics ontwerpt, produceert en vermarkt biobased producten voor de buitenruimte zoals ondergrondse boomverankering, drainageslangen en sheets. Daarnaast verzorgen zij biobased scans voor hun opdrachtgevers.

  Adresgegevens
  De Trompet 2212, Heemskerk

  Website
  www.naturalplastics.nl

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • TKI Gas
  TKI Gas
  TKI Gas is een van de vijf topconsortia voor Kennis en lnnovatie van de Topsector Energie. Het TKI Gas pakt verschillende zaken in onderlinge samenhang op: verduurzaming van het gasgebouw via groen gas en waterstof, het gassysteem als facilitator voor het sterk variërende aanbod van wind en zon, gas als schone vervanger van milieubelastende brandstoffen in de mobiliteit en gas als motor van onze economie. Ook werkt het TKI Gas aan het slimmer produceren en toepassen van gas en aan innovaties in efficiency in de hele energiemix.

  Adresgegevens
  Groen van Prinstererlaan 37, AMERSFOORT

  Website
  http://topsectorenergie.nl/gas/

  Toegevoegd door
  tkigas


  Naar de volledige kaart

 • Orgaworld BV
  Orgaworld BV
  Orgaworld bouwt op dit moment in de haven van Amsterdam een nieuwe vergistings- en waterzuiveringsinstallatie. De installatie is geheel op zichzelf staand maar wordt gerealiseerd in de directe nabijheid van een aantal fabrieken en installaties van andere bedrijven waaronder een tankenpark, biodieselfabriek en een vetsmelterij. nder andere op het gebied van warmteherbenutting, logistiek en reststoffenverwerking is de samenwerking optimaal. De filosofie die schuil gaat achter dit plan matcht volledig met het Orgaworld adagium; Complete the circle. Door op een slimme manier industriële processen te koppelen nemen wij een voorschot op hoe naar ons idee industriële processen met name op het gebied van afvalverwerking, voedings- en genotmiddelenindustrie en energieopwekking in de toekomst uitgevoerd zullen gaan worden. Deze integratie van processen wordt door de bedrijven die naast Orgaworld het project in Amsterdam realiseren (Noba, Rotie en Biodiesel Amsterdam) het Greenmills concept genoemd. Greenmills staat voor integratie van procestechnologische en industriële processen door onder andere op een hoogwaardige manier gebruik te maken van elkaars (rest)producten en grondstofbehoeften.

  Adresgegevens
  Hornweg 63, Amsterdam

  Website
  http://www.orgaworld.nl/nl/greenmillsset_gbnl.html

  Toegevoegd door
  Orgaworld-BV


  Naar de volledige kaart

 • Kruidenier
  Kruidenier
  Kruidenier werkt samen met partijen, van boer tot afnemer. We stellen randvoorwaarden voor ecologische doelen. We onderzoeken milieueffecten en hoe we deze kunnen voorkomen of beperken. In het MVO beleid van Kruidenier is de verduurzaming van producten en diensten vanuit de historie vanzelfsprekend. In 2008 zijn onderwerpen als biodiversiteit, Cradle to Cradle (C2C), CO2-compensatie en duurzame mobiliteit ook in het beleid van Kruidenier opgenomen. En we gaan verder. We richten ons in 2011op het doorvoeren van en het beter meetbaar, dus aantoonbaar maken van het beleid. Milieu, grondstoffen, energie en emissies De activiteiten van Kruidenier hebben invloed op het milieu. Kruidenier spant zich in om de negatieve impact op het milieu te verkleinen door middel van een integrale aanpak. We maken vanaf 2001 gebruik van "geïntegreerd systeem voor product milieu zorg" (GSPMZ). Het doel is niet alleen om de milieueffecten te verkleinen, maar ook deze meetbaar en aantoonbaar te maken. De productie van food en non-food en het leveren van diensten hebben nu eenmaal gevolgen voor lucht, water en bodemkwaliteit en vooral ook de biodiversiteit. Daar werken wij aan.

  Adresgegevens
  Sluisjesdijk 111, Rotterdam

  Website
  http://www.kruidenier.nl/duurzaam/people-planet-profit/

  Toegevoegd door
  Kruidenier


  Naar de volledige kaart

 • E-Energy Market BV
  E-Energy Market BV
  E-Energy Market BV is een bescheiden internationaal handelshuis en makelaar op het gebied van biobased producten. Biobased producten zijn in onze definitie op landbouw en bosbouw gebaseerde producten (levensmiddelen en diervoeders uitgesloten). In de praktijk zijn dit meestal: - biobrandstoffen en aanverwante producten - biomassa - resten en afval van de levensmiddelen, diervoeder- en oleochemische industrieën, bosbouw en landbouw. Deze residuen zijn geschikt als grondstof voor de productie van biobrandstoffen, biogas, opwekking van warmte en elektriciteit en grondstof voor biobased producten. Voorbeelden zijn: - Gebruikte frituur olie (UCO) - Glycerine - Soapstock - Graan residuen - Plantaardige olie - Vetzuren / esters - Houtpellets - Biodiesel - Ethanol - Methanol - Haardhout en aanmaakhout Deze producten zijn voornamelijk afkomstig uit geheel Europa en verkocht in de Benelux. E-Energy Market heeft een breed netwerk met complementaire partners in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en India. We streven naar verbreding van het netwerk voor de genoemde producten met de bedoeling een lange termijn relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse voordelen op te bouwen.

  Adresgegevens
  Klipperweg 74, Diemen

  Website
  www.E-EnergyMarket.com

  Toegevoegd door
  Erik


  Naar de volledige kaart

 • URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling
  URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling
  Een stedenbouwkundig bureau dat concepten, ontwerpen en ruimtelijke strategieën maakt of uw ideeën kan verbeelden. De biobased economy verandert de producten die we gebruiken om de stad te maken, maar ook hoe we leven en dus welke voorzieningen en faciliteiten we nodig hebben. Deze verandering onderzoeken wij graag en vertalen wij in een ontwerp voor de openbare ruimte, straat, buurt, stad of regio.

  Adresgegevens
  barentszstraat 40, Amsterdam

  Website
  http://www.urbanos.nl

  Toegevoegd door
  Pepijn


  Naar de volledige kaart