Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

25
Nov
Gepost door Redactie

Bedrijven waarderen biomassa op in project Meer Uit Groen (MUG)

Gepubliceerd op 25 november 2014

Groenafval uit Greenport Boskoop en Waddinxveen opwaarderen tot nieuwe en nuttige producten waardoor afval waarde krijgt. Dat is de uitdaging die zes MKB-bedrijven zijn aangegaan met het project Meer Uit Groen (MUG). De bedrijven onderzoeken de haalbaarheid van een experimentele installatie die geschikt is om van laagwaardige biomassa om te zetten naar nieuwe grondstoffen en de productie van duurzame energie.

Het project MUG is een initiatief van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling in Waddinxveen. Projectpartners zijn F&H Crone uit Moordrecht, Verkade Klimaat uit Wateringen, NettEnergy uit Boskoop, DLV Plant en Ekodorp uit Alphen aan de Rijn. Het project krijgt financiële ondersteuning via de subsidieregeling Clusterprojecten van provincie Zuid-Holland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en wordt begeleid door DLV Plant en Haute Equipe.

In de regio Waddinxveen/Boskoop is veel biomassa voorhanden zoals bedrijfsafval van kwekerijen en onder meer slib en waterplanten uit de waterrijke omgeving. Deze biomassa bevat een hoog vochtgehalte en door de lage calorische waarde gezien als afval. MUG moet daar verandering in gaan brengen zodat biomassa geen kostenpost meer is voor de gemeenschap, maar een opbrengstpost.

Verschillende conversietechnieken

De projectpartners hebben ieder ervaring met verschillende conversietechnieken zoals vergisting, compostering, pyrolyse en verbranding. Vanuit hun eigen expertise en technologie onderzoeken de bedrijven de haalbaarheid om één installatie te realiseren die geschikt is om meerdere kwaliteiten laagwaardige biomassa te verwerken tot hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie. Te denken valt aan bijvoorbeeld bioraffinage-producten (gas en olie) en biokunstmeststoffen die weer in de boomkwekerij gebruikt kunnen worden. De essentie is dat de installatie volledig kan draaien op energie die afkomstig is van de biomassa zelf en dat de restwarmte kan worden aangewend voor toepassing in nieuwbouwwijken, glastuinbouwbedrijven en publieke instellingen in de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Deze gemeenten ondersteunen het project.

Om meerde materialen in één installatie te verwerken, moeten een aantal problemen worden opgelost die afhankelijk zijn van de aard van de biomassa. Hiervoor worden de afzonderlijke conversietechnieken eerst geoptimaliseerd. De op te lossen problemen zijn het al genoemde hoge vochtgehalte in de biomassa. Een ander probleem is de chemische samenstelling van het materiaal. Het project MUG loopt tot en met 2105. Mocht dit project slagen dan is er sprake van een doorbraakinnovatie met een grote maatschappelijke meerwaarde. Ofwel uit iets kleins kan iets heel groots groeien: van MUG een olifant maken. Dat is de uitdaging.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Eco-Makelaar
  Eco-Makelaar
  Toeleverancier bouwwereld met duurzame producten, zoals BIO-PCM. Maar ook bezig met nieuwe innovatie materialen, bijv. bouwblok van hennep.

  Adresgegevens
  Lidwinahof 16, Venray

  Website
  www.eco-makelaar.eu

  Toegevoegd door
  Richard


  Naar de volledige kaart

 • ACRRES
  ACRRES
  ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is sinds 2007 het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief. ACRRES wil samen met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs duurzame energie op basis van zon, wind en biomassa alsmede toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen ontwikkelen, testen en demonstreren en op basis hiervan leermogelijkheden bieden. Het doel van ACRRES is de toepassing van duurzame energie en groene grondstoffen te stimuleren door de volgende vier pijlers te ontwikkelen: * Experimenteren Samen met (nieuwe) partners toepassingsgericht onderzoek uitvoeren om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa. * Testen Bedrijven ruimte bieden als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten). * Demonstreren Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen. * Leren Door concentratie van activiteiten een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten creëren.

  Adresgegevens
  Edelhertweg 1, lelystad

  Website
  http://www.acrres.nl/

  Toegevoegd door
  ACRRES


  Naar de volledige kaart

 • MWH Global
  MWH Global
  MWH is een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd succesvolle en duurzame oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken op het gebied van water, milieu en ruimte, afval en energie. MWH levert oplossingen waar overheid, havens en industrie daadwerkelijk behoefte aan hebben. Immers voor MWH moet innovatie een doel dienen. MWH adviseert en ondersteunt opdrachtgevers vanuit een persoonlijke aanpak en een stevige deskundigheid en streeft daarbij naar lange en hechte relaties. De medewerkers van MWH vormen daarbij de grootste kracht. MWH koppelt zijn lokale kracht aan een wereldwijd netwerk van 180 vestigingen (verspreid over vijf continenten in 38 landen, met 7.000 medewerkers).

  Adresgegevens
  westervoortsedijk 50 , arnhem

  Website
  http://www.mwhglobal.nl/

  Toegevoegd door
  atoes


  Naar de volledige kaart

 • AlgaeLink NV
  AlgaeLink NV
  AlgaeLink NV is a Dutch Company that designs and manufactures algae growing equipment and cultivates algae for various global markets. AlgaeLink is building a world-wide supply chain and partner network that is sustainable and delivers value to our global customers. Our operations cover algae production, equipment, consultancy, installation support and training.

  Adresgegevens
  Industrieweg 21, Yerseke

  Website
  http://www.algaelink.com/

  Toegevoegd door
  AlgaeLink-NV


  Naar de volledige kaart

 • IPSS Engineering BV
  IPSS Engineering BV
  IPSS Engineering biedt innovatieve totaaloplossingen voor uw bio-based productieproces en/of installatie; •Ontwikkelen van het proces in de onderzoeksfase tot en met het geoptimaliseerde proces in de productie-installatie; •Het ontwerpen van lab-, pilot- en productie-installaties van onderzoeksfase tot en met constructie; •Ondersteuning op het gebied van procestechnologie, procesontwerp/techniek, elektrische en instrumentele en mechanische technologie; •Optimalisatie van productieproces c.q. installatie op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en beperking van de afvalstromen

  Adresgegevens
  Bronland 12T, Wageningen

  Website
  www.ipss.nl

  Toegevoegd door
  ggerritsenipss-nl


  Naar de volledige kaart

 • TOP b.v.
  TOP b.v.
  TOP b.v. is een R&D en innovatie bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van groente en fruit. Hierbij kijken we o.a. naar persen, drogen en extractie van micro-nutrienten. We hebben zowel technologische als applicatie expertise in huis.

  Adresgegevens
  6708 PW , Wageningen

  Website
  www.top-bv.nl

  Toegevoegd door
  Wouter


  Naar de volledige kaart

 • J.L. van Driel Landbouw BV
  J.L. van Driel Landbouw BV
  Akkerbouwbedrijf en toeleverancier

  Adresgegevens
  Zuidzijdsedijk 20, Neiuw-Beijerland


  Toegevoegd door
  J.L. van Driel


  Naar de volledige kaart

 • De Klik
  De Klik
  Vraag en aanbod lokale biomassa reststromen voor biobased produkten, duurzame warmte en biogas

  Adresgegevens
  Klokkegat 49, Lunteren

  Website
  http://de-klik.com/

  Toegevoegd door
  Martine Groenewegen


  Naar de volledige kaart

 • Hogeschool Van Hall Larenstein
  Hogeschool Van Hall Larenstein
  Grootste "groene" hogeschool van Nederland met 14 aan de agrosector gerelateerde ho opleidingen, waaronder Biobased Economy

  Adresgegevens
  Agora 1, Leeuwarden


  Toegevoegd door
  Hans


  Naar de volledige kaart