Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

21
Okt
Gepost door Redactie

Uitgebreid verslag Netwerkbijeenkomst Biobased Economy

Gepubliceerd op 21 oktober 2014

Gisteren vond de elfde landelijke netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats in Assen waarin het thema ‘Verbinden Agri en Chemie’ centraal stond.

De dag werd geleid door dagvoorzitter Jaap Jepma en geopend door Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij benadrukte dat de noordelijke provincies alle competenties hebben om een voortrekkersrol te spelen in de Biobased Economy door samenwerking tussen verschillende industrieen, zoals tuinbouw en vezelchemie en kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Van der Tuuk stelde ‘Nu gaat het om daadkracht. Het tempo is belangrijk, zeker omdat de overgang naar een biobased economy kansen biedt voor hoogwaardige werkgelegenheid’.

Hierna volgde Gert-Jan Euverink van de Rijksuniversiteit Groningen met het Biobrug-programma, waarin hij aankondigde dat in 2015 wellicht een vervolg komt. Dit programma is gericht om contacten tussen bedrijven en universiteit te bevorderen. Binnen dit programma gaan masterstudenten aan de slag bij bedrijven zelf, waarbij het gaat om kortere trajecten van bijvoorbeeld een jaar met een kennisvraag die concreet gerelateerd is aan het bedrijf. ‘Medi0 2015 loopt het programma Biobrug af, maar we kijken nu al of we een vervolg kunnen geven, waarbij we ondermeer kijken naar EU-programma’s als Horizon2020 en Interreg’.

Keynote speakers in gesprek

Vervolgens vond een uitgebreid gesprek plaats tussen de keynote speakers van de dag: Emmo Meijer, Directeur R&D FrienslandCampina, Rein Willems, Oud Shell Topman en voorzitter Cie Willems, Louise Vet, Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie en Johan Sanders, emeritus hoogleraar Wageningen UR gespecialiseerd in valorisatie van plantaardige productieketens. De keynote speakers gingen met elkaar in gesprek over verschillende aspecten in de biobased economy. Volgens Emmo Meijer is de behoefte aan concrete voorbeelden en daarmee successen groot. ‘We hebben nu concrete successen nodig. Dat is mogelijk op korte termijn, maar de meeste successen zullen op middellange termijn plaatsvinden’, aldus Meijer. Hij stelt dat het commitment nog te laag is. ‘Bedrijven willen meepraten, meedenken, maar niet meebetalen’.

Johan Sanders ziet daarentegen wel korte termijn successen in kleinschalige bioraffinage. Door de lagere investeringen en energiegebruik is deze vorm concurrerend met grootschalige initiatieven. Hierin noemt Sanders drie traject specifiek; eiwit voor diervoeder, bouwstenen voor chemicaliën en materialen.

Louise Vet sluit aan bij Sanders standpunt en vindt diervoeder ook een interessant traject. Volgens haar hebben lokale initiatieven inderdaad de toekomst. ‘Je concurreert weliswaar met gigantische stromen zoals soja, maar je hebt wel voordelen op gebied van transportkosten en milieubeslag’, aldus Vet.

Rein Willems ziet vooral kansen in de chemische specialiteiten. De aankomende 20 tot 30 jaar zullen we nog afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, aldus Willems. ‘Van belang is een stabiel overheidsbeleid. Overheden hebben traditioneel een kortere horizon en dat terwijl de transitie naar een biobased eocnomy decennia in beslag gaat nemen’.

Informatiemarkt

Tijdens de lunch was er tijd om de informatiemarkt te bezoeken met verschillende stands van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ook vond de matchmaking plaats.

Na de lunch waren er verschillende themasessies:

 1. De succesvolle introductie van de groene farmacie
 2. Biobased, een natuurlijke innovatie in de foodsector
 3. De agrosector als partner voor de chemische industrie
 4. Bio-energie als springplank
 5. Lange termijn onderzoeksagenda deel 1
 6. Design, verleider of voorwaarde?
 7. Van economie naar samenleving; een tandje erbij?
 8. Waardevol afval, de reststroom volledig benut
 9. (Multidisciplinaire) werknemers in de biobased economy
 10. Lange termijn onderzoeksagenda deel 2

Na de koffiebreak was het tijd voor de elevator pitches. Hieronder een korte impressie van de pitch van de organisaties:

 • Millvision ontwikkelt verpakking en composieten van regionale natuurvezels! Op zoek naar bedrijven in de regio!
 • Bugama ontwikkelt met partners eierdozen van gras en de tomatendoos. Zoekt naar meer samenwerkingspartners.
 • Generation of Change hebben composteerbaar piepschuim ontwikkeld voor verpakkingen mbv schimmels. Volgende stap is opschaling.
 • Oosterhof Holman heeft oplossing voor mestoverschot: mineralen terug te winnen en biogas te produceren. Zoekt samenwerking!
 • Driven by Values brengt ketenpartners in contact met elkaar en lost mismatches op.
 • TCE GoFour heeft nieuwe raffinage technologie ontwikkelt met partners zodat boeren extra inkomstenbron hebben. O.a. biodiesel.
 • Arcadis ontwikkelde drijvende biofilter. Efficient in opname nutrienten en maakt oa softboard van loof. Op zoek naar afnemers.
 • Debets ondersteunt goede businesscases rond afval en ketenontwikkeling. Nodigt u uit voor bijeenkomst 5 nov.
 • HAN Biocentre voert toegepast onderzoek uit naar biomoleculen met studenten. Zoekt toepassing voor bio olie.
 • Dun Agro gericht op hennepproducten en maakt hennepbeton. Zoekt aannemers die mee willen denken voor toepassingen.
 • Duurzom zoekt mkbers die duurzaam willen ondernemer. circle of trust = mkbers samen duurzaam ondernemen door kennisuitwisseling.
 • KNN Bioplastics werken aan verwerking van bioreststromen in pha. Businesscase is volledig uitgewerkt. Zoekt partners.
 • BioLiquid haalt lignine uit natuurlijke materialen. Zoekt handige doeners en spuitgiettechniek.

Boek Groene Groei

Hierna werd het woord gegeven aan Jan Nieuwenhuis, directeur Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken. Hij benadrukte samenwerking bijvoorbeeld internationaal met Innovatie Attaches of via Green Deals. Op deze wijze wordt niet altijd op basis van geld steun geboden, maar ook van mensen. Daarnaast wordt er gefocust op het opheffen van belemmerende regelgeving. Hierna ontving hij van Alle Bruggink het boek ‘Groene Groei: naar de maatschappij van 2040’. Bezoekers kregen dit boek mee. U kunt het nabestellen op http://www.biobasedpress.eu/nl/groene-groei-naar-de-maatschappij-van-2040/

Na de afsluiting was er gelegenheid om te netwerken.

Tijdens het netwerkevent werd er druk getwitterd met #NBBBE. De bijeenkomst stond zelfs op nummer twee van de trending topics op twitter in Nederland! Wilt u de tweets nalezen? Dat kan: https://twitter.com/hashtag/nbbbe. Geinteresseerd in dagelijks nieuws op het gebied van biobased economy? Volg @biobasedeconomy op twitter.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

De hele uitzending van het RTL7 programma Doe maar duurzaam van 14 januari jl is besteed aan biobase...

Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn de transitie-agenda's aangeboden aan de opstellers v...

De website www.biobasedeconomy.nl wordt - onder redactie van de TKI-BBE - vernieuwd. In de tussentij...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Handelmaatschappij A. Smit & Zoon B.V.
  Handelmaatschappij A. Smit & Zoon B.V.


  Adresgegevens
  Nijverheidslaan 48 1382 LK, Weesp


  Toegevoegd door
  Smit-en-Zoon


  Naar de volledige kaart

 • GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  Het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) is onderdeel van GreenTechAlliances, powered by kiEMT en verbindt en versnelt de innovatieve biobased ontwikkelingen in Gelderland en Overijssel. BIC-ON is een breed gedragen cluster met een meerjarenprogramma waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies hun krachten bundelen. Door de regionale krachten gericht te ontwikkelen, innovatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en uiteraard financiering te ontsluiten, wordt de transitie van fossiele naar biobased grondstoffen versneld en worden reststromen herbenut. Alleen door goede samenwerking en afstemming wordt dit realiteit; ‘Alleen kun je sneller, samen kom je verder.’

  Adresgegevens
  Eusebiusbuitensingel 28, Arnhem

  Website
  http://www.greentechalliances.nl/biobased/bic-on-cluster/

  Toegevoegd door
  sabine


  Naar de volledige kaart

 • Photanol BV
  Photanol BV
  The Photanol® concept combines the properties of photosynthetic and fermenting bacteria into a 'photofermenting' bacterium that uses solar energy to reduce CO2 to any of a variety of organic compounds, including alcohols. Thus, when exposed to sun light, the organisms serve as catalysts that convert carbon dioxide to biofuels in solution. Oxygen is the only waste product.

  Adresgegevens
  Science Park 904 , Amsterdam

  Website
  http://www.photanol.nl/

  Toegevoegd door
  Photanol-BV


  Naar de volledige kaart

 • Alta Innovation Support B.V.
  Alta Innovation Support B.V.
  Wij brengen uw creatieve, proces-technologische innovaties op succesvolle wijze naar een nichemarkt. Ook zoeken wij actief naar innovaties die uw bedrijf kan toepassen. Een zakelijke partner die mensen verbindt in de innovatieketen. Keten optimalisatie binnen uw processysteem is tevens onze expertise. Marktgerichte implementaties met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord.

  Adresgegevens
  Verdistraat 16, 2807 HS, Gouda

  Website
  www.altais.nl

  Toegevoegd door
  alta


  Naar de volledige kaart

 • Geurtz Group
  Geurtz Group
  U wilt uw bedrijf duurzamer maken, waarde halen uit afval of reststromen in uw bedrijf, lokaal energie opwekken of zelfs uw wagenpark laten rijden op vloeibaar biogas. Wij geven no-nosense advies gericht op de implementatie, de kosten maar vooral ook de opbrengsten. Wij hebben het netwerk om u te begeleiden van idee tot realisatie. We promoten geen eigen technologie maar weten voor elk bedrijf de juiste winstgevende oplossing te vinden.

  Adresgegevens
  herelsestraat, heerle

  Website
  www.geurtzgroup.com

  Toegevoegd door
  Jaap


  Naar de volledige kaart

 • Croda Nederland BV
  Croda Nederland BV
  Onderdeel van Croda Plc in Engeland. Croda Gouda maakt op basis van natuurlijke oliën en vetten halffabrikaten bestemd voor industrieën over de hele wereld.

  Adresgegevens
  Buurtje 1, Gouda

  Website
  http://www.croda.com/home.aspx?d=content&s=157&l=1

  Toegevoegd door
  Croda-Nederland


  Naar de volledige kaart

 • Innovatie BeDenken&Doen
  Innovatie BeDenken&Doen
  Projectmanagement, procesmanagement, programma management. Brainstormen en activiteiten ter voorbereiding van projecten en programma's

  Adresgegevens
  3052HA, ROTTERDAM

  Website
  www.ibdd.nl

  Toegevoegd door
  Niels


  Naar de volledige kaart

 • TailTec BV
  TailTec BV
  TailTec ontwikkelt en verkoopt efficiente en duurzame technologie om hoogwaardige diervoeders (blackworms) te produceren uit laagwaardige veilige bijproducten (bijv. van voedingsindustrieën). Blackworms bevatten oa meer dan 60% eiwit en andere waardevolle inhoudsstoffen, wat ze geschikt maakt voor siervis, kweekvis en andere dieren. TailTec is een spin-out van watertechnologie-instituut Wetsus.

  Adresgegevens
  Agora 4, Leeuwarden

  Website
  www.tailtec.eu

  Toegevoegd door
  tailtec


  Naar de volledige kaart

 • Parklaan landschapsarchitecten
  Parklaan landschapsarchitecten
  We maken plannen voor de buitenruimte cq het landschap. Thema\'s waar we aan werken zijn duurzaamheid, agrarische bedrijvigheid en de ontwikkeling van het landelijk gebied.

  Adresgegevens
  Vughterstraat 221, 5211gd Den Bosch


  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart