Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

21
Okt
Gepost door Redactie

Uitgebreid verslag Netwerkbijeenkomst Biobased Economy

Gepubliceerd op 21 oktober 2014

Gisteren vond de elfde landelijke netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats in Assen waarin het thema ‘Verbinden Agri en Chemie’ centraal stond.

De dag werd geleid door dagvoorzitter Jaap Jepma en geopend door Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij benadrukte dat de noordelijke provincies alle competenties hebben om een voortrekkersrol te spelen in de Biobased Economy door samenwerking tussen verschillende industrieen, zoals tuinbouw en vezelchemie en kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Van der Tuuk stelde ‘Nu gaat het om daadkracht. Het tempo is belangrijk, zeker omdat de overgang naar een biobased economy kansen biedt voor hoogwaardige werkgelegenheid’.

Hierna volgde Gert-Jan Euverink van de Rijksuniversiteit Groningen met het Biobrug-programma, waarin hij aankondigde dat in 2015 wellicht een vervolg komt. Dit programma is gericht om contacten tussen bedrijven en universiteit te bevorderen. Binnen dit programma gaan masterstudenten aan de slag bij bedrijven zelf, waarbij het gaat om kortere trajecten van bijvoorbeeld een jaar met een kennisvraag die concreet gerelateerd is aan het bedrijf. ‘Medi0 2015 loopt het programma Biobrug af, maar we kijken nu al of we een vervolg kunnen geven, waarbij we ondermeer kijken naar EU-programma’s als Horizon2020 en Interreg’.

Keynote speakers in gesprek

Vervolgens vond een uitgebreid gesprek plaats tussen de keynote speakers van de dag: Emmo Meijer, Directeur R&D FrienslandCampina, Rein Willems, Oud Shell Topman en voorzitter Cie Willems, Louise Vet, Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie en Johan Sanders, emeritus hoogleraar Wageningen UR gespecialiseerd in valorisatie van plantaardige productieketens. De keynote speakers gingen met elkaar in gesprek over verschillende aspecten in de biobased economy. Volgens Emmo Meijer is de behoefte aan concrete voorbeelden en daarmee successen groot. ‘We hebben nu concrete successen nodig. Dat is mogelijk op korte termijn, maar de meeste successen zullen op middellange termijn plaatsvinden’, aldus Meijer. Hij stelt dat het commitment nog te laag is. ‘Bedrijven willen meepraten, meedenken, maar niet meebetalen’.

Johan Sanders ziet daarentegen wel korte termijn successen in kleinschalige bioraffinage. Door de lagere investeringen en energiegebruik is deze vorm concurrerend met grootschalige initiatieven. Hierin noemt Sanders drie traject specifiek; eiwit voor diervoeder, bouwstenen voor chemicaliën en materialen.

Louise Vet sluit aan bij Sanders standpunt en vindt diervoeder ook een interessant traject. Volgens haar hebben lokale initiatieven inderdaad de toekomst. ‘Je concurreert weliswaar met gigantische stromen zoals soja, maar je hebt wel voordelen op gebied van transportkosten en milieubeslag’, aldus Vet.

Rein Willems ziet vooral kansen in de chemische specialiteiten. De aankomende 20 tot 30 jaar zullen we nog afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, aldus Willems. ‘Van belang is een stabiel overheidsbeleid. Overheden hebben traditioneel een kortere horizon en dat terwijl de transitie naar een biobased eocnomy decennia in beslag gaat nemen’.

Informatiemarkt

Tijdens de lunch was er tijd om de informatiemarkt te bezoeken met verschillende stands van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ook vond de matchmaking plaats.

Na de lunch waren er verschillende themasessies:

 1. De succesvolle introductie van de groene farmacie
 2. Biobased, een natuurlijke innovatie in de foodsector
 3. De agrosector als partner voor de chemische industrie
 4. Bio-energie als springplank
 5. Lange termijn onderzoeksagenda deel 1
 6. Design, verleider of voorwaarde?
 7. Van economie naar samenleving; een tandje erbij?
 8. Waardevol afval, de reststroom volledig benut
 9. (Multidisciplinaire) werknemers in de biobased economy
 10. Lange termijn onderzoeksagenda deel 2

Na de koffiebreak was het tijd voor de elevator pitches. Hieronder een korte impressie van de pitch van de organisaties:

 • Millvision ontwikkelt verpakking en composieten van regionale natuurvezels! Op zoek naar bedrijven in de regio!
 • Bugama ontwikkelt met partners eierdozen van gras en de tomatendoos. Zoekt naar meer samenwerkingspartners.
 • Generation of Change hebben composteerbaar piepschuim ontwikkeld voor verpakkingen mbv schimmels. Volgende stap is opschaling.
 • Oosterhof Holman heeft oplossing voor mestoverschot: mineralen terug te winnen en biogas te produceren. Zoekt samenwerking!
 • Driven by Values brengt ketenpartners in contact met elkaar en lost mismatches op.
 • TCE GoFour heeft nieuwe raffinage technologie ontwikkelt met partners zodat boeren extra inkomstenbron hebben. O.a. biodiesel.
 • Arcadis ontwikkelde drijvende biofilter. Efficient in opname nutrienten en maakt oa softboard van loof. Op zoek naar afnemers.
 • Debets ondersteunt goede businesscases rond afval en ketenontwikkeling. Nodigt u uit voor bijeenkomst 5 nov.
 • HAN Biocentre voert toegepast onderzoek uit naar biomoleculen met studenten. Zoekt toepassing voor bio olie.
 • Dun Agro gericht op hennepproducten en maakt hennepbeton. Zoekt aannemers die mee willen denken voor toepassingen.
 • Duurzom zoekt mkbers die duurzaam willen ondernemer. circle of trust = mkbers samen duurzaam ondernemen door kennisuitwisseling.
 • KNN Bioplastics werken aan verwerking van bioreststromen in pha. Businesscase is volledig uitgewerkt. Zoekt partners.
 • BioLiquid haalt lignine uit natuurlijke materialen. Zoekt handige doeners en spuitgiettechniek.

Boek Groene Groei

Hierna werd het woord gegeven aan Jan Nieuwenhuis, directeur Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken. Hij benadrukte samenwerking bijvoorbeeld internationaal met Innovatie Attaches of via Green Deals. Op deze wijze wordt niet altijd op basis van geld steun geboden, maar ook van mensen. Daarnaast wordt er gefocust op het opheffen van belemmerende regelgeving. Hierna ontving hij van Alle Bruggink het boek ‘Groene Groei: naar de maatschappij van 2040’. Bezoekers kregen dit boek mee. U kunt het nabestellen op http://www.biobasedpress.eu/nl/groene-groei-naar-de-maatschappij-van-2040/

Na de afsluiting was er gelegenheid om te netwerken.

Tijdens het netwerkevent werd er druk getwitterd met #NBBBE. De bijeenkomst stond zelfs op nummer twee van de trending topics op twitter in Nederland! Wilt u de tweets nalezen? Dat kan: https://twitter.com/hashtag/nbbbe. Geinteresseerd in dagelijks nieuws op het gebied van biobased economy? Volg @biobasedeconomy op twitter.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promoti...

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • DLV Plant BV
  DLV Plant BV
  DLV Plant zoekt oplossingen om de organische reststoffen op landbouwbedrijven te gebruiken voor de energievoorziening, organische stofvoorziening en mineralenmanagement

  Adresgegevens
  lireweg 5c, nieuw vennep

  Website
  www.dlvplant.nl

  Toegevoegd door
  rik


  Naar de volledige kaart

 • Projectburo De Laat
  Projectburo De Laat
  Adviesbureau dat de afgelopen jaar vooral biomassaprojecten heeft gedaan. Vooral ervaring met kwaliteit, homogeniteit en continuïteit van feedstock. Lid van Platform Bio-energie en NBKL.

  Adresgegevens
  Hogenkampseweg 124 6871JT, Renkum

  Website
  http://www.projectburodelaat.nl/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • DHV
  DHV
  DHV vertaalt milieu en duurzaamheid naar de praktijk, voor zowel bedrijven als overheden. Beide staan op hun eigen manier voor enorme uitdagingen. De problematiek is complex, de procedures zijn talrijk. Wij leiden klanten door dit woud van ogenschijnlijk tegengestelde belangen van ambities naar antwoorden. Voldoen aan de regels is vaak niet meer genoeg: stakeholders vragen méér. En ook de druk vanuit de samenleving neemt toe. Maar juist op het gebied van milieu en duurzaamheid is er zelden één waarheid. Wij kennen de nuance, maar ook iedere punt en komma.

  Adresgegevens
  Laan 1914 nr. 35, amersfoort

  Website
  http://www.dhv.nl/Markten/Milieu-en-duurzaamheid

  Toegevoegd door
  DHV


  Naar de volledige kaart

 • TKI BBE
  TKI BBE
  De Topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie bouwen via de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) de onderzoeksagenda en bieden bedrijven en kennisleveranciers financiële steun bij onderzoeksprojecten.

  Adresgegevens
  Nieuwe Kanaal 9-a, Wageningen

  Website
  www.tki-bbe.nl

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • Energy Valley
  Energy Valley
  De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke energieregio te versterken. Werkthema's: 1 Power Hub 2 Gasrotonde 3 Groen Gas 4 Groen Gas Hubs 5 Torrefaction 6 Algen 7 Energie Transitie Parken 8 Warmtenetten 9 Windenergie 10 Smart Grids 11 CO2 opslag 12 Energiekennis 13 Energiebesparing

  Adresgegevens
  Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

  Website
  http://energyvalley.nl/nl/projecten/projectkaart

  Toegevoegd door
  Energy-Valley


  Naar de volledige kaart

 • CREM, Working on Sustainability
  CREM, Working on Sustainability
  Bureau voor duurzame ontwikkeling. CREM biedt advies, onderzoek, strategie en begeleidt processen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Voor een biobased economy werkt CREM onder meer aan duurzame biomassaproductie.

  Adresgegevens
  Spuistraat 104, Amsterdam

  Website
  www.crem.nl

  Toegevoegd door
  Nicole


  Naar de volledige kaart

 • Tula International
  Tula International
  Retained Executive Search-Renewable Energy, Cleantech & Advanced Manufacturing

  Adresgegevens
  3355 Lenox Rd, Atlanta, Ga. 30326

  Website
  www.tulainternational.com

  Toegevoegd door
  bvanderlande


  Naar de volledige kaart

 • Faay Vianen BV
  Faay Vianen BV
  Faay is gespecialiseerd in de productie van milieuvriendelijke, scheidingswanden met een kern van vlas en plafondsystemen met uitzonderlijke eigenschappen. Unieke eigenschappen van de milieuvriendelijke vlasschevenplaten zijn: hernieuwbare grondstof, licht gewicht en toch optimale stabiliteit, draagt bij aan brandvertraging, hoge isolatie- en dB-waarden en heeft een homogene kwaliteit.

  Adresgegevens
  mijlweg 3, vianen

  Website
  www.faay.nl

  Toegevoegd door
  marchoek


  Naar de volledige kaart

 • Plant One Rotterdam B.V.
  Plant One Rotterdam B.V.
  Plant One Rotterdam is dé testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One Rotterdam vult het gat tussen laboratorium en full scale productie. Stimulering en versnelling van duurzame ontwikkelingen is een nadrukkelijk doel van de initiatiefnemers van Plant One Rotterdam. De in Plant One Rotterdam gedemonstreerde en gebruikte technologieën zijn vooral gericht op lager energiegebruik, efficiënter gebruik van grondstoffen, verwerken van reststromen, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder ruimtegebruik en het benutten van alternatieven voor fossiele grondstoffen.

  Adresgegevens
  Merseyweg 10 , Rotterdam

  Website
  http://www.plantone-rotterdam.nl/

  Toegevoegd door
  Plant-One


  Naar de volledige kaart